utbyggnad-av-mora-lasarett.jpg

EKTK får uppdrag att leverera elkraftssystem till Mora lasarett

Instalcobolaget EKTK har fått en order gällande elkraftssystemet vid utbyggnaden av Mora lasarett. Uppdraget ska utföras i samverkansentreprenad med ett ordervärde av cirka 46 miljoner.

Mora lasarett ska byggas ut med nya lokaler för Mora vårdcentral och habilitering samt nya arbetslokaler och huvudentré. En ny mottagningsstation ska också byggas innehållande reservkraftsanläggning.

EKTK:s uppdrag är att projektera, leverera och installera elkraftssystemet. Beställare är ByggDialog där slutkunden är Regionfastigheter Dalarna. Uppdraget ska vara slutfört 2023.

-Det här är ett stort och viktigt projekt, både för oss och framför allt för vården i Dalarna. Tillsammans med kunden ska vi projektera och konstruera hela elkraftsystemet med komplett leverans och installation, säger Joakim Ihrfors, vd på EKTK.

Mora vårdcentral är idag en av Sveriges största vårdcentraler. För två år sedan togs beslutet att göra en omfattande ombyggnation av utbyggnad av hela Mora lasarett för att kunna erbjuda modern vård i regionen.

Instalcobolaget EKTK (El Kraftteknik & Konsult AB) med huvudkontor i Sala är specialiserade på elkraft, kraftmontage och distributionsnät inom processindustri. Bolaget utför kabelarbeten och installerar ställverk, transformatorer, skenbryggor och kraftstationer och arbetar med låg- och högspänning. EKTK verkar över hela Sverige samt även internationellt.