insta-1.jpg
EKTK på plats vid installationen vid siten Kepco utanför Seoul i Sydkorea.

EKTK utför specialistuppdrag i Sydkorea

EKTK:s dotterbolag IMEC Kraftteknik slutför just nu ett specialistuppdrag åt ABB i Sydkorea.

Under året har IMEC haft en supervisor/projektledare/montageövervakare på anläggningen Kepco South Korea. IMEC:s projektledare har fungerat som länken mellan ABB och den lokala montagefirman. Uppdraget innebär också att se till så att tidplanerna följs och att arbetet flyter på i den takt som är planerat med tillhörande kontroller så att montaget utförs korrekt.

- Vi är specialister på det här området och den stora utmaningen i sådana här projekt, förutom själva tekniken, är kultur och logistik. Oftast ligger anläggningarna långt från civilisationen och i för oss "udda" länder, säger Joakim Ihrfors, vd på EKTK.

ABB har nyligen levererat två SVC stationer (anläggningar som gör det elektriska nätet stabilare) till Sydkorea. På vardera anläggningen har IMEC tillhandahållit en supervisor. Anläggningarna ligger ett tiotal mil ifrån varandra och cirka 25 mil från Seoul.

När montaget av stationerna är klara går projektet in i drifttagningsfas då ett nytt team med ”Commissioning engineers” tar över. IMEC har i den fasen tillhandahållit två drifttagare.

IMEC är specialister på just den här typen av installationer och har kommande projekt i USA, Oman och Brasilien.

EKTK med huvudkontor i Sala är ett elkraftföretag som har specialiserat sig på kraftmontage. Bolaget utför kabelarbeten, avslut och installerar ställverk, transformatorer och skenbryggor, både hög- och lågspänning, inom spänningsnivåerna 0,4- 400kV.