Våra tjänster

Vårt teknikområde är ställverk, transformatorer, skenbryggor, kabelarbeten, avslut och skarvar, allt inom elkraft hos industrin och distributionsnät upp till 400kV.

Processindustri

EKTK:s arbetsfält är processindustrin som vi är med och utvecklar.

Om Processindustri