vaertaverket-kvv8.jpg
Värtaverket KVV8, Stockholm, Stockholm Exergi AB

Värtaverket KVV8

Nybyggnation av nytt värmekraftverk.